Ubojnia


W skład ZM Niedźwiedź wchodzi ubojnia trzody chlewnej i bydła w pełni spełniająca restrykcyjne dyrektywy Unii Europejskiej(kat. A) posiadająca uprawnienia na eksport półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych na rynki całej Wspólnoty.
Zakład nie korzysta jednak z tych uprawnień w całości wykorzystując pozyskany surowiec we własnej przetwórni.

Dzięki posiadaniu własnej ubojni mamy bezpośredni wpływ na jakość pozyskiwanego
z rynku surowca, uniezależniając się w ten sposób od dostawców półtusz oferujących surowiec o niższej jakości.

Wieprzowina

Po wyładunku sztuki są badane przez Państwowego Lekarza Weterynarii, który podejmuje decyzję o dopuszczeniu ich do uboju.
Zgodnie z zapisami Ustawy o Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych po uboju sztuki są klasyfikowane pod względem mięsności według europejskiego systemu klasyfikacji SEUROP przez licencjonowanego rzeczoznawcę.

Po uboju z każdej sztuki Państowy Lekarz Weterynarii pobiera próby, które są następnie badane w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym na terenie zakładu.
Po przejściu wszystkich badań przez kilkanaście godzin następuje okres intensywnego chłodzenia półtusz.

Następnego dnia po uboju od godziny 3 rano półtusze są rozbierane na elementy.
Mięsa kulinarne trafiają na bieżąco na halę wydawki, gdzie są rozdysponowywane na sklepy firmowe. Mięso produkcyjne jest klasowane, solone i przeworzone do chłodzonego magazynu.

Wołowina

Ubojnia jako nieliczna w województwie Zachodniopomorskim posiada linię do uboju bydła. Tak samo jak w przypadku trzody chlewnej sztuki są dopuszczane do uboju przez Lekarza Wet. a próby są badane w laboratorium. Zakład na mocy istniejących przepisów nie jest zobligowany do klasyfikowania tusz wołowych w systemie SEUROP.

Dostawa żywca wieprzowego

Zobacz szczegółową mapę

Kalisz Pomorski
ul. Gdańska 11
tel. 94 361 6345
tel. 533 304 438
tel. 781 977 904 a@zmniedzwiedz.pl szczegóły dojazdu